Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Forfattere: Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren
Rapportnr: 860/2006
ISBN: 82-480-0690-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0691-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I prosjektet kartlegges forventede resultater av anbudsoverdragelse på ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport. Sett fra arbeidstakernes synsvinkel har dette i første rekke to negative effekter: Redusert jobbsikkerhet og mer intensiv bruk av arbeidskraften. Andre sider ved ansettelsesforholdene berøres i liten grad på grunn av andre regulerende trekk ved det norske regimet. I rapporten diskuteres fire måter å regulere ansettelsesforholdene på når lokal kollektivtransport er satt ut på anbud: (1) La reguleringen være som den er i dag. (2) Tilføye reguleringer i det nasjonale lovverket som å gi bussjåførene i det overdragende selskapet prøvetid i det vinnende selskapet. (3) Overdragelse av bussjåfører ved anbudsoverdragelse, med en eventuell nedbemanning i overdragende selskap. (4) Virksomhetsoverdragelse, som i utgangspunktet ikke forskjellsbehandler noen ansatte i overdragende eller vinnende selskap ved overtallighet. Modell to til fire gir arbeidstakerne et sterkere stillingsvern ved anbudsoverdragelser enn i dag, men representerer i økende grad målkonflikter med kostnadseffektivitet og like konkurransebetingelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger