Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Anbud i lokal rutetransport : statusrapport 1995

Anbud i lokal rutetransport : statusrapport 1995

Forfattere: Frode Hammer
Rapportnr: 311/1995
ISBN: 82-7133-955-9
Språk: Norwegian

Fra 15. april 1994 har fylkeskommunene i Norge anledning til å sette løyver for rutegående, lokal persontransport ut på anbud. Rapporten gir en oversikt over dagens organisering, selskaps-struktur og ansvarsfordeling samt planer for bruk av anbud og andre alternative finansierings-former i fylkene. Det gis en oversikt over erfaringer fra gjennomførte anbudskonkurranser i Norge, Sverige og Danmark, og mulige angrepsvinkler for en senere analyse av effekter av anbud i Norge drøftes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger