Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Anbud i lokal rutebiltransport. Virkninger for tilbudet i distriktene og for fylkenes administrasjonskostnader

Anbud i lokal rutebiltransport. Virkninger for tilbudet i distriktene og for fylkenes administrasjonskostnader

Forfattere: Frode Longva, Oddgeir Osland, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 927/2007
ISBN: 978-82-480-0825-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0826-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Tidligere evalueringer har vist at anbud gir kostnadsbesparelser for fylkeskommunene i Norge. Denne rapporten ser på anbudets virkninger for tilbudet av lokal kollektivtransport i distriktene og fylkenes administrasjonskostnader. Studien viser at det de senere årene har funnet sted en vridning av ruteproduksjonen bort fra de minst befolkningstette områdene av Norge, til fordel for storbyene. Denne vridningen er tilsynelatende sterkere ved bruk av anbud, men rapporten viser at dette i hovedsak kan forklares med ulike politiske prioriteringer. Størst produksjonsøkning finner vi i områder som har økt tilskuddene over tid, uavhengig av kjøpsform. Undersøkelsen viser også at de fleste fylkeskommunene har økte administrasjonskostnader som følges av anbud, men at dette i hovedsak skyldes overføring av rute- og planleggingsansvar fra operatør til myndighet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger