Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analysen av bilparken til Stavanger kommune : effektivisering av bilparken til Stavanger kommune

Analysen av bilparken til Stavanger kommune : effektivisering av bilparken til Stavanger kommune

Forfattere: Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 0992/1995
Språk: Norwegian

Analysen avdekker et innsparingspotensiale på 3-4 mill kr av de faste bilkostnadene i Stavanger kommune. Det er forutsatt at kommunens ordinære aktiviteter ikke blir berørt av transporteffektiviseringen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger