Du er her

Analysemuligheter med geokoding

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 628/2003
ISBN: 82-480-0322-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 er mer enn 20.000 personer intervjuet om sine reisevaner. Hvor langt vi reiser og hvordan vi reiser avhenger av lokaliseringen av arbeidsplasser, butikker og andre reisemål man har behov for å oppsøke, samt hva slags transporttilbud som fins til disse reisemålene. RVU 2001 gir mulighet for analyse av slik sammenhenger fordi reisene er stedfestet til grunnkrets. De nye mulighetene er i heftet illustrert gjennom analyseeksempler innenfor areal- og transportplanlegging, vei- og regionalpolitikk og handelsgeografi.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger