Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyse av kostnadsutviklingen i innenlandske godstransporter : sammenlikning med nordiske land

Analyse av kostnadsutviklingen i innenlandske godstransporter : sammenlikning med nordiske land

Forfattere: Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 297/1995
ISBN: 82-7133-940-0
Språk: Norwegian

Totale innenlandske transportkostnader i Norge falt fra 10,6% av brutto nasjonalproduktet i 1981 til 7,9% i 1990. For bl a å finne årsakene til denne utviklingen foretas det både en komparativ analyse av lastebilmarkedene i Norge og Sverige i 1988(7) og 1993 og en supplerende dybde-analyse av lastebilmarkedene i Norge. Transportprisene i Norge har utviklet seg mer gunstig enn i Sverige og redusert de tidligere store prisforskjellene mellom de to land. En mer summarisk sammenlikning av utviklingen utføres også for jernbanetransport i nordiske land.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger