Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyse av kjøretøyparken til Østfold Energi AS

Analyse av kjøretøyparken til Østfold Energi AS

Forfattere: Rolv Lea
Rapportnr: 1094/1998
Språk: Norwegian

Formålet med utredningen har vært å vurdere framtidig behov for biler, utrustning, bilparkens størrelse og stasjonering, samt organisering. Det anbefales en sterk økning i antall biler for persontransport, til erstatning for dagens utstrakte bruk av kjøregodtgjørelse. Videre anbefales innføring av en ny type bil og arbeidsplattform for elektro-montører, samt opprettelse av en felles transport-støtteenhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger