Du er her

Analyse av fotgjengerulykker i Oslo

Forfattere: ,Anne Borger Mysen
Rapportnr: 368/97
ISBN: 82-480-0021-4
Språk: Norwegian

TØI fikk i oppdrag fra Samferdselsetaten i Oslo å utrede forgjengerulykkesproblemet nærmere etter at man hadde tolket fotgjengeres ulykkesutvikling som lite gunstig. Datakilden er politirapporterte personskadeulykker for perioden 1991-95. På 90-tallet har antall fotgjengerulykker ligget på i underkant av 220 årlig. Fotgjengerulykkene har høy alvorlighetsgrad. De mest ulykkesbelastede kryss i Oslo har en høy andel fotgjengerulykker og en ulykkesfrekvens som er høy sammenlignet med det som er normalt. Ulykkesrisikoen i kryss blant fotgjengere er langt høyere i første kjørefelt som krysses når en krysser en to-felts veg. Det presiseres at det er nær sammenheng mellom trafikkomfanget og ulykkesfordelingen for fotgjengere over året. Det spesielle blant fotgjengerulykker med barn er at en av tre ulykker skjer i forbindelse med parkerte kjøretøy i gata.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger