Du er her

  • > Publikasjoner
  • > "An offer you can't refuse.." Innføring av bomringer i norske byområder Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 1

"An offer you can't refuse.." Innføring av bomringer i norske byområder Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 1

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Oddgeir Osland
Rapportnr: 733/2004
ISBN: 82-480-0443-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I 1986 ble det for første gang etablert en bomring rundt en norsk by - Bergen. Siden den tid har bompengefinansiering skutt fart. I dag har vi ulike former for "spleiselag" i de fleste store byområder, samt i noen mindre. Et fellestrekk er at alle pakkene med "spleiselag" omfatter en eller annen form for bompengefinansiering. I rapporten går vi gjennom pakkene i Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren. Vi sammenligner innholdet i pakkene og diskuterer fellestrekk og variasjoner i lys av rammebetingelser og lokale prosesser. Legitimitetsgrunnlaget for pakkene har blitt utvidet. I dag kan det synes som om en forhandlingsbasert legitimitet basert på positiv nettonytte for alle aktører er førende. De etablerte pakkene har også skapt en dynamikk der stadig flere aktører og saksområder kobles på.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger