Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Alternativ transportteknologi - Reduserte CO2-utslipp fra transportsektoren

Alternativ transportteknologi - Reduserte CO2-utslipp fra transportsektoren

Forfattere: Trond Arnljot Jensen
Rapportnr: 413/1998
ISBN: 82-480-0072-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet er å belyse hvordan alternativ transportteknologi kan bidra til å redusere transportspesifikke- og totale CO2-utslipp i Norge. Et viktig spørsmål er om anvendelse av miljøvennlig transportteknologi kan redusere den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å gjennomføre en norsk klimapolitikk. Batteridrevne biler og hybridbiler er de teknologiene som på kort sikt (fram til år 2010) best vil kunne bidra til lavere CO2-utslipp fra transportsektoren. Det mest realistiske alternativet på kort sikt er sannsynligvis en miks der en anvender elektriske biler i de deler av markedet disse fungerer (budbiler og leveranse i by), og hybridteknologi i den del av markedet som er villig til å betale for miljøteknologi.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger