Du er her

Alkolås i buss

Forfattere: Terje Assum, Rolf Hagman
Rapportnr: 842/2006
ISBN: 82-480-0652-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0653-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Alkolås er prøvd i buss på Lillehammer for å undersøke sjåførenes aksept for alkolås og hvordan alkolås virker i praksis i kollektivtransport. Sjåførene aksepterte alkolåsene i stor grad etter besøk ved Dalabuss i Sverige, som hadde brukt alkolås i 2-3 år, og etter egen bruk av alkolås under opplæringen og forsøket. Alkolåsene fungerte bra i praksis, og førte hverken til forsinkelser eller innstilte avganger. Ingen tilfeller av forsøk på kjøring med promille ble påvist i forsøksperioden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger