Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Adopsjon av transportrelaterte innovasjoner i håndverksbedrifter: En teoretisk oversikt

Adoption of transport related innovations in the craft industry: Key theoretical approaches

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 1326/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1534-5
Språk: English
Vedlegg Full report
Summary

Elektriske varebiler og kommunikasjons-systemer for å effektivisere kjøreruter representerer to viktige innovasjoner innenfor håndverkerbransjen. Disse kan vise seg å ha stor betydning for å redusere utslipp av Co2 fra håndverkertransporter . Rapporten gjennomgår seks sentrale teoretiske forståelser som kan anvendes i analyser av denne typen innovasjoner. Anbefalinger for kommende analyser i Crafttrans prosjektet blir fremlagt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger