Du er her

  • > Publikasjoner
  • > 80% piggfritt i Drammen innen 2004? Resultater fra en spørreundersøkelse i Drammen og fem nabokommuner

80% piggfritt i Drammen innen 2004? Resultater fra en spørreundersøkelse i Drammen og fem nabokommuner

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Ulf Rydningen
Rapportnr: 570/2002
ISBN: 82-480-0258-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse i Drammen og fem av Drammens nabokommuner. Hensikten med undersøkelsen er blant annet å vurdere om det er mulig å oppnå en piggfriandel på 80 prisent innen 2004, uten å innføre piggdekkgebyr. I tillegg blir respondentenes synspunkter og konsekvenser av vintervedlikeholdet og luftkvaliteten i Drammen undersøkt. Undersøkelsen viser at befolkningen i Drammen er mer fornøyd med vintervedlikeholdet av vegene nå enn tideligere, og at det synes som om det er mulig å oppnå en piggfriandel på 80 prosent selv uten piggdekk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger