Du er her

  • > Publikasjoner
  • > 22 lands retningslinjer for behandling av netto ringvirkninger i konsekvensutredninger: En litteraturstudie

22 lands retningslinjer for behandling av netto ringvirkninger i konsekvensutredninger: En litteraturstudie

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Kenneth Løvold Rødseth, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1382/2014
ISBN: 978-82-480-1597-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1596-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I forbindelse med Statens vegvesens revisjonen av håndbok V712 –Konsekvensanalyser, har Transportøkonomisk Institutt fått i oppdrag å kartlegge hvordan netto ringvirkninger beregnes og inkluderes i nytte-kostnadsanalyser og konsekvensanalyser i andre land. Denne rapporten gir en definisjon av netto ringvirkninger og drøfter når virkningene kan inntreffe. Til sammen identifiserer rapporten 12 ulike typer netto ringvirkninger. Videre kartlegger den hvordan landene i Norden, de øvrige EU15 landene, USA, Canada, Sveits, Australia, New Zealand og Japan tar hensyn til disse typene netto ringvirkninger i sine konsekvensutredninger. Rapporten gir også en oversikt over metodene som landene benytter til evalueringen av netto ringvirkninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger