Du er her

  • > Forsiden

EU-prosjekt:

Forskningsprosjekt for mer effektiv og miljøvennlig godstransport i by

Transportøkonomisk institutt koordinerer forskningsprosjektet STRAtegies and measures for smarter urban freIGHT SOLutions (STRAIGHTSOL) som startet opp i september 2011 med en varighet på tre år. Prosjektet er finansiert av EU.

Hovedmål for prosjektet er å bedre effektiviteten og redusere miljøulempene ved godstransport i byområder. Oslo er blant byene som skal brukes som studieområde og demonstratorby i prosjektet sammen med Brüssel, Barcelona, Thessaloniki, Utrecht, Lisboa og deler av England.

Godstransport i byområder har en rekke utfordringer.

Det er vanskelig å gjennomføre effektive leveranser på grunn av mye trafikk og vanskelige leveringsforhold, samtidig som miljøbelastningen er stor fordi det oppholder seg mange mennesker i disse områdene. Økt tilflytting til byer gjør at det både i Norge og ellers i Europa er behov for økt fokus på tiltak som kan øke effektiviteten og redusere miljøulempene.

En utfordring er imidlertid at det i mange tilfeller mangler skikkelige evalueringer når man tester ut nye tiltak og løsninger for godstransport i by.

Artikkel om prosjektet på EUs nettside:
Testing traffic ideas to ease city congestion

Det EU-finansierte forskningsprosjektet har tre hovedtema:

1) Utvikle et opplegg for evaluering av tiltak for miljøvennlig og effektiv godstransport i byområder og overgang mellom distribusjonskjøring og langdistansetransport.

2) Støtte lovende tiltak som er satt i gang av bransjen selv og som har til hensikt å forbedre effektiviteten og redusere miljøulempene.

3) Anvende det nye opplegget for evaluering av gjennomførte demonstrasjosprosjekter for å kunne utarbeide råd og anbefalinger for fremtidige tiltak og løsninger.

Prosjektet inngår i EUs Green Cars Initiative.
Mer informasjon om prosjektet finnes på STRAIGHTSOLs internettside.

Kontaktpersoner ved TØI:
Jardar Andersen
Olav Eidhammer


 

Prosjektansvarlig

Jardar Andersen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger