Oktober 2017

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel til sammen på 1,1 prosent de tre siste månedene, mens salget til transport gikk ned 4,3 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Juli 2017 - september 2017 og oktober 2016 – september 2017. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Juli 2017– sept. 2017

Endring %

Okt. 2016 –sept. 2017

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

1103

  -1,1

4 237

      -0,4

–Bilbensin

312 

  -2,8

1 120

      -4,2

–Autodiesel

791

  -0,4

3 117

 1,0

Drivstoff, transport1)

              949

-4,3

3 684

      -3,0

–Bilbensin

283

       -5,0

1 043

      -4,9

–Autodiesel

666

-4,0

2 641

      -2,3

1) Bilbensin og autodiesel     Kilde: Statistisk sentralbyrå   

Økning i utenlandsk flytrafikk

En liten økning i passasjertrafikken med fly i september, med 1 prosent nedgang innenlandsk og 3 prosent økning i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. September 2017, juli – september 2017 og oktober 2016 – september 2017.


Type trafikk

Sept. 2017
Siste måned

Juli – sept. 2017
Siste tre måneder

Okt. 2016 – sept. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

         -1

 2.3

1.8

Utenlandsk trafikk

3

 2.7

1.7

All trafikk

1

 2.5

1.8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning i trafikkarbeidet men nedgang i transportarbeidet

Økning i trafikkarbeidet men nedgang i transportarbeidet i 1. kvartal 2017. 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 1. kvartal 2017. Endring i forhold til 1. kvartal 2016.

 

1. kvartal 2017

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

 463,5

3,0

Transportmengde. Mill. tonn.

   57,5

-2,8

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4477,6

-2,6

Tomkjøringsprosent

   28,2

 1,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

Liten økning i godsmengden i havn

Godsmengden i havnene var i 2. kvartal 2017 på 47,5 millioner tonn, en liten økning fra 2. kvartal 2016.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, 1. – 4. kvartal 2016 og 1.-2. kvartal 2017. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

1. kvartal 2016

45,6

29,8

2. kvartal 2016

46,2

30,6

3. kvartal 2016

45,0

29,3

4. kvartal 2016

44,5

30,8

1. kvartal 2017

43,3

29,2

2. kvartal 2017

47,5

31,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

 

            

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger