Oktober 2016

Redigert av Eivind Farstad

Flere drepte og skadde enn i fjor også i 3. kvartal

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2011 - 2015, 1. - 4. kvartal 2015, og 1. -3. kvartal 2016.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2011

6 079

8 363

168

Hele året 2012

6 154

8 195

145

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

1. kvartal 2015

869

1 129

23

2. kvartal 2015

1 157

1 426

25

3. kvartal 2015

1 306

1 640

42

4. kvartal 2015

1 255

2 030

33

1. kvartal 2016

902

1 233

31

2. kvartal 2016

1 185

1 504

31

3. kvartal 2016

1 450

2 057

49

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Fortsatt vekst i passasjertrafikken 

Økning på 1 prosent i passasjertrafikken med fly i september. Økning i innenlandsk trafikk, men nedgang i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. September 2016, juli – september 2016 og oktober 2015 – september 2016.


Type trafikk

Sept. 2016
Siste måned

Juli – sept. 2016
Siste tre måneder

Okt. 2015 – sept. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

 4

 0,8

 0,5

Utenlandsk trafikk

 -2

 -0,2

 0,8

All trafikk

 1

 0,3

 0,6

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Marginal økning i delindeksen for transport

Økning på 0,3 i konsumprisindeksen i september, og marginal økning på 0,1 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks september 2016

145,7

155,0

Endring siste måned

0,3

0,1

Endring siste 12 måneder

3,6

2,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Flere reiste kollektivt

7 prosent flere passasjerer reiste kollektivt i 2. kvartal 2016

Tabell 10b: Kollektivtransport. Antall passasjerer, og billettinntekter i kr., etter transportform. Endring i prosent i forhold til året før, og siste fem år. 2. kvartal 2016, 2. kvartal 2015- 2. kvartal 2016 og 2. kvartal 2011 – 2. kvartal 2016.

 

2. kv. 2016

2. kv 2015 - 2. kv. 2016

2. kv. 2011 - 2. kv. 2016

Passasjerer i alt

(mill. passasjerer)

 

 

 

Alle transportformer

151

6.9

22

Buss

88

9.3

18.2

Båt

3

0.9

13.4

Sporvei og forstadsbane

41

4.3

25.6

Jernbane

20

3

35

Billettinntekter

(mill. kr)

     

Alle transportformer

3 310

10.9

32

Buss

1 343

2.8

22.3

Båt

143

8.2

9.2

Sporvei og forstadsbane

430

4.4

47.9

Jernbane

1 393

13.7

41.2

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger