November 2017

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,3 prosent i årets første ni måneder

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen oktober 2016 – september 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Jan.-sept.

All trafikk

-0,3

1,3

1,8

5,0

1,0

7,2

-5,0

2,2

0,7

1,2

1,5

-0,3

1,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Vekst i flytrafikken

Fortsatt økning i passasjertrafikken med fly i oktober, med 5 prosent økning i innenlandsk og 1 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Oktober 2017, August – oktober 2017 og november 2016 – oktober 2017.


Type trafikk

Okt. 2017
Siste måned

Aug. – okt. 2017
Siste tre måneder

Nov. 2016 – okt. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           5

 2.3

2.3

Utenlandsk trafikk

1

 2.2

1.5

All trafikk

3

 2.3

2.0

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Økning på 0,1 i både konsumprisindeksen og i delindeksen for transport i oktober

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks oktober 2017

105,9

105,6

Endring siste måned

0,1

0,1

Endring siste 12 måneder

1,2

2,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Nedgang i trafikkarbeidet

Nedgang både i trafikkarbeidet og i transportarbeidet i 2. kvartal 2017. 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 2. kvartal 2017. Endring i forhold til 2. kvartal 2016.

 

2. kvartal 2017

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

 442,4

-4,2

Transportmengde. Mill. tonn.

56,6

 -10,4

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4413,0

-4.1

Tomkjøringsprosent

   27,6

 0,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger