Mars 2017

Redigert av Eivind Farstad

Passasjernedgang på norske lufthavner

Passasjertrafikken ved norske lufthavner gikk ned med 5 prosent i februar, med nedgang i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Februar 2017, desember 2016 – februar 2017 og mars 2016 – februar 2017.


Type trafikk

Feb. 2017
Siste måned

Des. 2016 – feb. 2017
Siste tre måneder

Mars 2016 – feb. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-4

0,9

0,1

Utenlandsk trafikk

-8

-0,6

0,3

All trafikk

-5

0,3

0,2

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,4, mens delindeksen for transport gikk ned med 0,7 i februar.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks februar 2017

104,7

103,5

Endring siste måned

0,4

-0,7

Endring siste 12 måneder

2,5

2,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Færre reiser med Hurtigruten i 2016

Nedgangen for Hurtigruta er på på 1,1 prosent.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2011, 2012, 2013. 2014 og 2015. 1. - 4. kvartal 2015 og 1. -4. kvartal 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

1. kvartal 2015

67 278

6,9

2. kvartal 2015

106 671

8,1

3. kvartal 2015

145 718

10,8

4. kvartal 2015

63 260

7,5

1. kvartal 2016

69 022

2,6

2. kvartal 2016

102 136

-4,3

3. kvartal 2016

144 757

-0,7

4. kvartal 2016

62 827

-0,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Mindre gods i norske havner i 4. kvartal

Godsmengden i havnene var i 4. kvartal 2016 på 44,5 millioner tonn, litt mindre enn i 4. kvartal 2015.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, 1. – 4. kvartal 2015 og 1. – 4. kvartal 2016. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016*

-

120,5

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

4. kvartal 2015

45,2

30,1

1. kvartal 2016

-

29,8

2. kvartal 2016

46,2

30,6

3. kvartal 2016

45,0

29,3

4. kvartal 2016

44,5

30,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

‘ Tall for innenriks transportmengde 1. kvartal 2016 er ikke publisert

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger