Mai 2017

Redigert av Eivind Farstad

Veskt i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,0 prosent i februar sammenlignet med februar 2016. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen mars 2016 – februar 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Jan.-feb.

All trafikk

-4,6

3,5

1,5

1,0

-0,5

1,6

1,3

-0,3

1,3

1,8

5,1

1,0

2,9

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Økning i passasjertrafikken

2 prosent økning i passasjertrafikken med fly i april, med en nedgang i innenlandsk og økning i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. April 2017, februar – april 2017 og mai 2016 – april 2017.


Type trafikk

April 2017
Siste måned

Feb. – apr. 2017
Siste tre måneder

Mai 2016 – apr. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-3

1,6

 0,9

Utenlandsk trafikk

 9

0,0

 0,7

All trafikk

 2

0,9

 0,8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning i delindeksen for transport

Økning på 0,2 i konsumprisindeksen i april, og økning på 1,1 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks april 2017

105,2

104,9

Endring siste måned

0,2

1,1

Endring siste 12 måneder

2,2

3,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Nedgang i både trafikkarbeidet og i transportarbeidet

Nedgang i både trafikkarbeidet og i transportarbeidet i 3. kvartal 2016 i forhold til 3. kvartal 2015. 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 3. kvartal 2016. Endring i forhold til 3. kvartal 2015.

 

3. kvartal 2016

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

498,8

-5,7

Tomkjøringsprosent

28,8

14,6

Transportmengde. Mill. tonn.

69,6

6,6

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

 4 604,9

-10,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger