Du er her

  • > Forsiden

Undersøkelse om trøtthet og lokførere

Velkommen til TØIs undersøkelse om trøtthet

Vennligst tast inn et unikt brukernavn, din epostadresse for eksempel. Du kan komme tilbake til undersøkelsen ved bruk av samme brukernavn.

Dessverre kan man ikke bruke «æ», «ø» eller «å» i brukernavnet. Man kan heller ikke bruke uvanlige tegn som «%», «&» osv., men det går selvfølgelig bra med «@».

Får du problemer, ta kontakt på rph@toi.no. (Det kan være at du må tillate blokkert innhold.)

 

 
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger