Du er her

  • > Forsiden

Spørreundersøkelse om bomiljø på Lista

For å komme til undersøkelsen, trykk på ‘Start undersøkelse’. Du vil da bli sendt videre til spørreundersøkelsen
(her må du oppgi ID-nummeret).

 

  

 

Merk: Det kan være du må tillate blokkert innhold.

Dersom flere enn personen som har fått tilsendt undersøkelsen skal svare: klikk på "start undersøkelse", legg inn ID-nummeret oppgitt i brevet, klikk "nei" på spørsmål om personen som svarer er den brevet er adressert til, skriv inn ekstra bokstav (a for første ekstra person, b for neste osv.), klikk neste.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, eller får problemer med gjennomføringen kan du ta kontakt med prosjektleder Hanne Beate Sundførhbs@toi.no

Opplysningene vi samler inn vil ikke benyttes til andre formål enn denne undersøkelsen. Den innsamlede informasjonen vil behandles statistisk og rapporteres i form av gjennomsnittsverdier. Ingen enkeltperson vil dermed kunne identifiseres i ettertid. Spørreskjemaet er nummerert for at vi skal kunne ha oversikt over innkomne skjemaer. På denne måten slipper vi å sende ut påminnelser til de som allerede har svart, og vi kan relatere dine svar til egenskaper ved nærmiljøet der du bor. Identifikasjonsnummeret vil bli slettet så fort som mulig, senest innen 12 måneder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger