Juni 2017

Redigert av Eivind Farstad

3 prosent flere førstegangsregistrerte kjøretøy

Med 20 000 kjøretøy førstegangsregistrert i mai var det 3 prosent flere siste 12 mnd. enn perioden før.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i mai 2017 og juni 2016 – mai 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Mai 2017

Endring %

Jun. 2016 – mai 2017

Endring %

I alt

20 136

13

219 054

3

Personbiler

16 570

12

175 662

0

Busser

93

-27

1 631

65

Varebiler

2 923

22

36 246

12

Lastebiler

450

27

4 237

18

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

3 prosent økning i flytrafikken innenlandsk

2 prosent økning i passasjertrafikken med fly i mai; 3 prosent økning i innenlandsk og 1 prosent nedgang i enlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mai 2017, mars – mai 2017 og juni 2016 – mai 2017.


Type trafikk

Mai 2017
Siste måned

Mars – mai 2017
Siste tre måneder

Juni 2016 – mai 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

 3

3,9

 1,0

Utenlandsk trafikk

 -1

1,9

 0,5

All trafikk

 2

3,1

 0,8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

Økning på 0,2 i konsumprisindeksen i mai, og nedgang på 0,9 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mai 2017

105,4

104,0

Endring siste måned

0,2

-0,9

Endring siste 12 måneder

2,1

1,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015=100. 

Færre reiste med Hurtigruten

5 prosent færre reiser med Hurtigruten i 1. kvartal 2017.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2012, 2013. 2014, 2015 og 2016. 1. - 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

1. kvartal 2016

69 022

2,6

2. kvartal 2016

102 136

-4,3

3. kvartal 2016

144 757

-0,7

4. kvartal 2016

62 827

-0,7

1. kvartal 2017

65 608

-4,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger