Juni 2016

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i salget av bensin og diesel

2,9 prosent økning i salget av bilbensin og diesel til sammen de tre siste månedene, mens salget til transport økte med 0,5 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og diesel, etter kjøpergruppe. Mars - mai 2016 og juni 2015 – mai 2016. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Mars – mai 2016

Endring %

Juni 2015 – mai 2016

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

            1 257

 2,9

5 131

 3,0

–Bilbensin

285

-3,7

1 177

-2,4

–Diesel

972

 5,0

3 954

 4,8

Drivstoff, transport1)

964

 0,5

3 969

 2,2

–Bilbensin

269

-4,9

1 113

-3,3

–Diesel

695

 2,5

2 856

 4,6

1) Bilbensin og diesel       Kilde: Statistisk sentralbyrå.   

17 800 kjøretøy ble førstegangsregistrert i mai i år

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i mai 2016 og juni 2015 – mai 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Mai 2016

Endring %

Juni 2015 – mai 2016

Endring %

I alt

17 808

-10

213 105

2

Personbiler

14 774

-12

174 880

1

Busser

127

-41

986

-20

Varebiler

2 397

1

32 384

7

Lastebiler

353

0

3 599

-2

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i flytrafikken

Økning i passasjertrafikken med fly i mai, med 2 prosent økning både i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mai 2016, mars – mai 2016 og juni 2015 – mai 2016.


Type trafikk

Mai 2016
Siste måned

Mars – mai 2016
Siste tre måneder

Juni 2015 – mai 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

 2

0,1

 0,2

Utenlandsk trafikk

 2

1,3

 0,9

All trafikk

 2

0,6

 0,5

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning i delindeksen for transport

Økning på 0,3 i konsumprisindeksen i mai, og økning med 1,7 i delindeksen for transport. 

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mai 2016

144,3

155,6

Endring siste måned

0,3

1,7

Endring siste 12 måneder

3,4

3,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger