Juli 2017

Redigert av Eivind Farstad

Færre drepte i vegtrafikken

Færre drepte, men flere skadde i vegtrafikken i 2. kvartal.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2012 - 2016, 1. - 4. kvartal 2016, og 1.-2. kvartal 2017.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2012

6 154

8 195

145

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

1. kvartal 2016

902

1 233

31

2. kvartal 2016

1 185

1 504

31

3. kvartal 2016

1 450

2 057

49

4. kvartal 2016

1 133

1 826

24

1. kvartal 2017

926

1 454

20

2. kvartal 2017

1 183

1 753

29

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Økning i passasjertrafikken

Fortsatt økning i passasjertrafikken med fly i juni, med 3 prosent økning innenlandsk og 2 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juni 2017, april – juni 2017 og juli 2016 – juni 2017.


Type trafikk

Juni 2017
Siste måned

April – juni 2017
Siste tre måneder

Juli 2016 – juni 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

3

 1.3

1.5

Utenlandsk trafikk

2

 3.4

0.8

All trafikk

3

 2.2

1.2

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning i delindeksen for transport

Økning med hele 2,2 i delindeksen for transport i juni.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juni 2017

105,8

106,3

Endring siste måned

0,4

2,2

Endring siste 12 måneder

1,9

2,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100

Liten nedgang i godsmengden i havner

Godsmengden i havnene var i 1. kvartal 2017 på 43,3 millioner tonn, en liten nedgang fra 1. kvartal 2016.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, 1. – 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

1. kvartal 2016

45,6

29,8

2. kvartal 2016

46,2

30,6

3. kvartal 2016

45,0

29,3

4. kvartal 2016

44,5

30,8

1. kvartal 2017

43,3

29,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger