Juli 2016

Redigert av Eivind Farstad

Færre førstegangsregistrerte kjøretøy

Nedgang i antall førstegangsregistrerte kjøretøy i juli i år.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i juli 2016 og august 2015 – juli 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Juli 2016

Endring %

August 2015 – juli 2016

Endring %

I alt

15 373

-12

213 117

2

Personbiler

12 955

-15

174 000

0

Busser

175

59

1 550

34

Varebiler

1 948

4

32 611

7

Lastebiler

210

-11

3 672

1

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,5 prosent i mai sammenlignet med mai 2015

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen juni 2015 – mai 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Jan.-mai.

All trafikk

3,1

3,1

2,0

2,2

1,4

2,5

2,2

-1,2

2,5

-4,6

3,5

1,5

0,4

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Flere alvorlige vegtrafikkulykker

Økningen i antall drepte og skadde fortsatte også i 2. kvartal i år.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2011 - 2015, 1. - 4. kvartal 2015, og 1. -2. kvartal 2016.

 

Antall ulykker

 

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2011

6 079

 

8 363

168

Hele året 2012

6 154

 

8 195

145

Hele året 2013

6 397

 

8 297

188

Hele året 2014

5 096

 

6 917

149

Hele året 2015

4 587

 

6 225

123

1. kvartal 2015

869

 

1 129

23

2. kvartal 2015

1 157

 

1 426

25

3. kvartal 2015

1 306

 

1 640

42

4. kvartal 2015

1 255

 

2 030

33

1. kvartal 2016

1 003

 

1 678

30

2. kvartal 2016

1 252

 

1 869

32

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Nedgang i passasjertrafikken

En liten nedgang i passasjertrafikken med fly i juni, med 1 prosent nedgang i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juni 2016, april – juni 2016 og juli 2015 – juni 2016.


Type trafikk

Juni 2016
Siste måned

April – juni 2016
Siste tre måneder

Juli 2015 – juni 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-1

 0.6

0.2

Utenlandsk trafikk

-1

-0.8

1.1

All trafikk

-1

 0.0

0.6

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning i delindeksen for transport

Økning på 0,6 i konsumprisindeksen i juni, og økning med 0,9 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juni 2016

145,2

157,0

Endring siste måned

0,6

0,9

Endring siste 12 måneder

3,7

1,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Mer gods

Økning i godsmengden i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, 1. – 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

 

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

4. kvartal 2015

45,2

30,1

 

1. kvartal 2016

45,5

29,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger