Januar 2017

Redigert av Eivind Farstad

Flere førstegangsregistrerte kjøretøy i 2016 enn i 2015

216 500 kjøretøy førstegangsregistrert i 2016, 1 prosent flere enn i 2015.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i desember 2016 og januar 2016 – desember 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Desember 2016

Endring %

Jan. 2016 – des. 2016

Endring %

I alt

20 910

1

216 493

1

Personbiler

14 912

4

174 469

-1

Busser

115

-43

1 511

43

Varebiler

5 407

19

35 163

8

Lastebiler

370

68

4 072

16

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,3 prosent i november 2016, og 0,5 prosent januar – november.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – november 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Des.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Juni

Juli.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Jan.-nov.

All trafikk

2,2

-1,2

2,5

-4,6

3,5

1,5

1,0

-0,5

1,6

1,3

-0,3

1,3

0,5

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Flere drepte og skadde i 2016 enn i 2015

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2012 - 2016, 1. - 4. kvartal 2015, og 1. -4. kvartal 2016.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2012

6 154

8 195

145

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

1. kvartal 2015

869

1 129

23

2. kvartal 2015

1 157

1 426

25

3. kvartal 2015

1 306

1 640

42

4. kvartal 2015

1 255

2 030

33

1. kvartal 2016

902

1 233

31

2. kvartal 2016

1 185

1 504

31

3. kvartal 2016

1 450

2 057

49

4. kvartal 2016

1 133

1 826

24

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Vekst i passasjertrafikken

Passasjertrafikken på fly økte i alt med 0,8 prosent i 2015, med 0,7 prosent økning i innenlandsk trafikk, og 1,0 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Desember 2016, oktober – desember 2016 og januar – desember 2016.


Type trafikk

Des. 2016
Siste måned

Okt. – des. 2016
Siste tre måneder

Jan. – des. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

 3

              -0,1

0,7

Utenlandsk trafikk

 3

2,3

1,0

All trafikk

 3

0,9

0,8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 3,5 prosent i 2016, mens delindeksen for transport økte med 2,7 prosent.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks desember 2016

146,0

154,7

Endring siste måned

-0,5

0,1

Endring siste 12 måneder

3,5

2,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger