Du er her

  • > Trinn 1

Trinn 1 av 2: Installere TestFlight

Fotefar er fortsatt under testing. For å laste ned Fotefar må du først laste ned appen TestFlight:

  • Svar JA til automatiske oppdateringer
  • Velg AVBRYT hvis du blir bedt om å oppgi innløsningskode

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger