Februar 2017

Redigert av Eivind Farstad

Moderat trafikkvekst i 2016

Vegtrafikken økte med 1,8 prosent i desember, og 0,6 prosent i hele 2016.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – desember 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Juni

Juli.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.-des.

All trafikk

-1,2

2,5

-4,6

3,5

1,5

1,0

-0,5

1,6

1,3

-0,3

1,3

1,8

0,6

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

4 prosent vekst i passasjertrafikken i januar

Passasjertrafikken på fly økte med 4 prosent i januar, med 4 prosent økning i innenlandsk trafikk, og 3 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Januar 2017, november 2016 – januar 2017 og februar 2016 – Januar 2017.


Type trafikk

Jan. 2017
Siste måned

Nov. 2016 – jan. 2017
Siste tre måneder

Feb. 2016 – jan. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

 4

1,7

0,9

Utenlandsk trafikk

 3

2,1

1,1

All trafikk

 4

1,8

1,0

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen gikk ned med 0,1 prosent i januar 2017, mens delindeksen for transport økte med 1,7 prosent.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks januar 2017

104,3

104,2

Endring siste måned

-0,1

1,7

Endring siste 12 måneder

2,8

4,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 = 100.

Nedgang i både trafikkarbeidet og i transportarbeidet

Nedgang i både trafikkarbeidet og i transportarbeidet i 2. kvartal 2016

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 2. kvartal 2016. Endring i forhold til 2. kvartal 2015.

 

2. kvartal 2016

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

461,6

-9,4

Tomkjøringsprosent

27,6

3,6

Transportmengde. Mill. tonn.

62,5

-26,2

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4 591,8

-8,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

Nedgang i godsmengden

Nedgang i godsmengden med 4,4 millioner tonn i 3. kvartal 2016.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, 1. – 4. kvartal 2015 og 1. – 3. kvartal 2016. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

4. kvartal 2015

45,2

30,1

1. kvartal 2016

-

29,8

2. kvartal 2016

46,0

30,6

3. kvartal 2016

45,0

29,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger