Desember 2016

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i salg av drivstoff til biler

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel til sammen på 16,5 prosent i 3.kvartal, mens salget til transport gikk ned 3,8 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. August- oktober 2016 og september 2015 – oktober2016. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Aug. – okt. 2016

Endring %

Sep.  2015 – okt. 2016

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

           1 122         

-16,5

4 621

-8,0

–Bilbensin

303

  -3,2

1 167

-1,8

–Autodiesel

819

-20,6

3 454

     -10,0

Drivstoff, transport1)

              990

-3,8

3 871

      -0,9

–Bilbensin

285

-2,4

1 102

      -2,4

–Autodiesel

705

-4,3

2 769

      -0,3

1) Bilbensin og autodiesel        Kilde: Statistisk sentralbyrå.   

Liten nedgang i vegtrafikken

Vegtrafikken gikk ned med 0,3 prosent i oktober sammenlignet med året før. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen november 2015 – oktober 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Juni

Juli.

Aug.

Sep.

Okt.

Jan.-okt.

All trafikk

2,5

2,2

-1,2

2,5

-4,6

3,5

1,5

1,0

-0,5

1,6

1,2

-0,3

0,4

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

1 prosent nedgang i passasjertrafikk

En liten nedgang på 1 prosent i passasjertrafikken med fly i november, som skyldes 2 prosent nedgang i innenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. November 2016, september – november 2016 og desember 2015 – november 2016.


Type trafikk

Nov. 2016
Siste måned

Sep. – nov. 2016
Siste tre måneder

Des. 2015 – nov. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-2

 0,5

0,4

Utenlandsk trafikk

0

 0,5

0,8

All trafikk

-1

 0,5

0,6

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

Økning på 0,2 i konsumprisindeksen i november, men nedgang på 0,3 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juni 2016

146,7

154,5

Endring siste måned

0,2

-0,3

Endring siste 12 måneder

3,5

2,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Færre reiser med Hurtigruten i 3. kvartal 2016.

Litt færre reiser med Hurtigruten, nedgang på 0,7 prosent i 3. kvartal 2016.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2011, 2012, 2013. 2014 og 2015. 1. - 4. kvartal 2015 og 1. -3. kvartal 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2011

450 249

0,2

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

1. kvartal 2015

67 278

6,9

2. kvartal 2015

106 671

8,1

3. kvartal 2015

145 718

10,8

4. kvartal 2015

63 260

7,5

1. kvartal 2016

69 022

2,6

2. kvartal 2016

102 136

-4,3

3. kvartal 2016

144 757

-0,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nedgang i godsmengden

Godsmengden i havnene var i 2. kvartal 2016 på 46,0 millioner tonn, litt mindre enn i 2. kvartal 2015.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, 1. – 4. kvartal 2015 og 1. – 2. kvartal 2016. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

4. kvartal 2015

45,2

30,1

1. kvartal 2016

-

29,8

2. kvartal 2016

46,0

30,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger