Du er her

  • > Forsiden

Spørreundersøkelse om boliglyd - Hvilken lydkvalitet er passe?

Trykk på ‘Start undersøkelse’ for å komme til boligundersøkelsen. Du vil da bli sendt videre til spørreskjemaet. Her må du oppgi ID-nummeret fra brevet.

  

Merk: Det kan være du må tillate blokkert innhold.

Dersom flere enn personen som har fått tilsendt undersøkelsen skal svare: klikk på «start undersøkelse», legg inn ID-nummeret oppgitt i brevet, klikk på «nei» ved spørsmål om personens som svarer er den brevet er adressert til, skriv inn ekstra bokstav (a for første ekstra person, b for neste osv.), klikk neste.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, eller får problemer med gjennomføringen kan du ta kontakt med prosjektleder Ronny Klæboe, rk@toi.no

Undersøkelsen er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Den innsamlede informasjonen rapporteres i form av gjennomsnittsverdier. Ingen enkeltperson vil dermed kunne identifiseres i ettertid. Spørreskjemaet er nummerert for at vi skal få oversikt over innkomne skjemaer. På denne måten slipper vi å sende ut påminnelser til de som allerede har svart, og vi kan relatere dine svar til egenskaper ved nærmiljøet der du bor. Identifikasjonsnummeret slettes innen 12 måneder.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger