Du er her

  • > Forsiden

Välkommen till undersökningen

Detta är en undersökning om bilisters uppfattningar av några nya trafiksäkerhetsåtgärder som kan komma att införas. De flesta frågor i undersökningen är formulerade som påståenden som du ska ta ställning till. De svarsalternativ som ges är ”tar helt avstånd ifrån” till ”instämmer helt”. Klicka på det alternativ som passar bäst med din uppfattning.

Om du får upp en röd text där det står "et eller flere svar mangler" innebär det att du av någon anledning inte har klickat i ett svar på den frågan. När samtliga frågor på sidan är besvarade kan du gå vidare till nästa sida.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Jessica Berg vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), jessica.berg@vti.se tel: 013-204024 eller Torkel Bjørnskau vid Transportøkonomisk institutt: tbj@toi.no
 

Klicka här för att komma till undersökningen

 

Tack för att du deltar!
 

 

Vänliga Hälsningar
 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Transportøkonomisk institutt (TØI)
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger