August 2017

Redigert av Eivind Farstad

Fortsatt nedgang i salget av bilbensin

Salget av bilbensin gikk ned med 1,5 prosent de tre siste månedene, og bensinsalget til transport gikk ned med 3,9 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Mai 2017 - juli 2017 og august 2016 – juli 2017. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Mai 2017– juli 2017

Endring %

Aug. 2016 – juli 2017

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

1 134

   1,3

4 259

0,4

–Bilbensin

325

  -1,5

1 130

        -4,0

–Autodiesel

809

   2,4

3 129

 2,1

Drivstoff, transport1)

                  971

 -2,5

3 722

-2,1

–Bilbensin

294

       -3,9

1 055

         -4,5

–Autodiesel

677

 -1,9

2 667

       -1,1

 1) Bilbensin og autodiesel     Kilde: Statistisk sentralbyrå

Veksten i passasjertrafikken med fly fortsetter

Veksten i passasjertrafikken med fly fortsatte i august, med 3 prosent økning i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. August 2017, juni – august 2017 og september 2016 – august 2017.


Type trafikk

Aug. 2017
Siste måned

Juni – aug. 2017
Siste tre måneder

Sep. 2016 – aug. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

3

 3.7

2.3

Utenlandsk trafikk

3

 2.4

1.2

All trafikk

3

 3.1

1.8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

Nedgang med 0,8 i konsumprisindeksen og med 2.1 i delindeksen for transport i august.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks august 2017

105,3

105,2

Endring siste måned

-0,8

-2,1

Endring siste 12 måneder

1,3

2,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Nedgang i trafikkarbeidet og i transportarbeidet

Fortsatt nedgang i både trafikkarbeidet og i transportarbeidet i 4. kvartal 2016. 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 4. kvartal 2016. Endring i forhold til 4. kvartal 2015.

 

4. kvartal 2016

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

466,5

-6,9

Transportmengde. Mill. tonn.

72,9

2,2

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4723,7

-13,1

Tomkjøringsprosent

28,1

19,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger