August 2016

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel

Nedgangen var på til sammen på 15,2 prosent de tre siste månedene, mens salget til transport gikk ned 4,4 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Juni - august 2016 og juli 2015 – august 2016. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Juni – aug. 2016

Endring %

Juli 2015 – aug. 2016

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

1 148         

-15,2

4 770

-1,3

–Bilbensin

335

  -1,8

1 171

-1,8

–Autodiesel

813

-19,7

3 599

-6,2

Drivstoff, transport1)

1 019

-4,4

3 897

-0,5

–Bilbensin

310

-3,1

1 103

-3,3

–Autodiesel

709

-5,0

2 794

0,6

1) Bilbensin og autodiesel         Kilde: Statistisk sentralbyrå.   

Nedgang i passasjertrafikken med fly i juli

En liten nedgang i passasjertrafikken med fly i juli, med 1 prosent nedgang i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juli 2016, mai – juli 2016 og august 2015 – juli 2016.


Type trafikk

Juli 2016
Siste måned

Mai – juli 2016
Siste tre måneder

August 2015 – juli 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-4

 -1.0

-0,2

Utenlandsk trafikk

0

0,3

1,2

All trafikk

-2

 -0,4

0,4

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

Økning på 0,5 i konsumprisindeksen i juli, men en nedgang på 2,5 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juni 2016

145,3

154,8

Endring siste måned

0,5

-2,5

Endring siste 12 måneder

4,0

2,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Passasjervekst for Hurtigruta

Antall reiser med Hurtigruten økte med 2,6 prosent i 1. kvartal 2016.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2011, 2012, 2013. 2014 og 2015. 1. - 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2011

450 249

0,2

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

1. kvartal 2015

67 278

6,9

2. kvartal 2015

106 671

8,1

3. kvartal 2015

145 718

10,8

4. kvartal 2015

63 260

7,5

1. kvartal 2016

69 022

2,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger