April 2017

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel til sammen på 1,5 prosent de tre siste månedene, mens salget til transport gikk ned 3,8 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Desember 2016 - februar 2017 og mars 2016 – februar 2017. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Des. 2016– feb. 2017

Endring %

Mar. 2016 – feb. 2017

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

986

  -1,5

4 244

 0,7

–Bilbensin

246

  -7,5

1 142

-3.9

–Autodiesel

740

   0,7

3 102

 2,5

Drivstoff, transport1)

868

-3,8

3 761

-1,2

–Bilbensin

234

-7,1

1 074

-4,3

–Autodiesel

634

-2,5

2 687

0,0

1) Bilbensin og autodiesel     Kilde: Statistisk sentralbyrå.       

Laveste antall trafikkdrepte noen gang i 1. kvartal

Færre drepte i årets tre første måneder, som er det laveste antall drepte noensinne i 1. kvartal.  

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2012 - 2016, 1. - 4. kvartal 2016, og 1. kvartal 2017.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2012

6 154

8 195

145

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

1. kvartal 2016

902

1 233

31

2. kvartal 2016

1 185

1 504

31

3. kvartal 2016

1 450

2 057

49

4. kvartal 2016

1 133

1 826

24

1. kvartal 2017

926

1 454

20

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Vekst i passasjertrafikken

Passasjertrafikken ved norske lufthavner økte med 6 prosent i mars, med vekst i innenlandsk trafikk, men med nedgang i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mars 2017, januar 2017 – mars 2017 og april 2016 – mars 2017.


Type trafikk

Mars 2017
Siste måned

Jan. 2017 – mars 2017
Siste tre måneder

Apr. 2016 – mars 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

11

4,0

1,3

Utenlandsk trafikk

-2

-2,5

-0,3

All trafikk

6

1,4

0,6

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,3, og delindeksen for transport økte også med 0,7 i mars.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mars 2017

105,0

103,8

Endring siste måned

0,3

0,3

Endring siste 12 måneder

2,4

0,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Flere reiser kollektivt

5 prosent flere passasjerer reiste kollektivt i 4. kvartal 2016.

Tabell 10b. Kollektivtransport. Antall passasjerer, og billettinntekter i kr, etter transportform, 4. kvartal 2016. Endring i prosent i forhold til året før, og siste fem år, 4. kvartal 2015- 4. kvartal 2016 og 4. kvartal 2011 – 4. kvartal 2016.

 

4. kv. 2016

4. kv. 2015 - 4. kv. 2016

4. kv. 2011 - 4. kv. 2016

Passasjerer i alt

(mill. passasjerer)

 

 

 

Alle transportformer

158

5,0

17,4

Buss

96

8,3

16,2

Båt

2

-5,2

-4,6

Sporvei og forstadsbane

43

3.7

22.8

Jernbane

17

-6,5

15,2

Billettinntekter

(mill. kr)

     

Alle transportformer

3 437

10,7

40,2

Buss

1 448

10,4

27,6

Båt

131

18,8

34,9

Sporvei og forstadsbane

443

7,9

50,6

Jernbane

1 461

11,1

53,0

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger