Har du opplevd ubehagelige hendelser i det offentlige rom?

I så fall ber vi om at du deltar i denne spørreundersøkelsen.

 

Klikk her for å starte undersøkelsen

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger