Spørreundersøkelse om trøtthet og bilkjøring

Denne undersøkelsen tar ca. 15-20 minutter.

Klikk her for å starte undersøkelsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger