SMS fra TØI

Du har mottatt en sms fra Transportøkonomisk institutt (TØI) med lenke til en spørreundersøkelse. Og nå lurer du kanskje på hvorfor? 

Mobilnummeret ditt ble trukket ut tilfeldig for deltakelse i undersøkelsen. Spørreundersøkelsen er en del av et prosjekt TØI gjennomfører på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet som skal studere holdninger trafikksikkerhetstiltak i befolkningen.

Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi er svært takknemlige for din deltakelse!

Du vil motta en oppfølgingsmelding i løpet av noen få dager etter at du har svart på undersøkelsen. Da får du anledning til å se hva andre har svart - og du får mulighet til å endre dine svar i lys av dette.      

Opplysningene som samles inn vil ikke benyttes til andre formål enn for undersøkelsen. Alle data fra spørreskjemaet blir behandlet konfidensielt. Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsfaglig datatjeneste, og behandles etter deres regler.

Den innsamlede informasjonen behandles statistisk og rapporteres i form av gjennomsnittsverdier. Ingen enkeltperson kan identifiseres i rapporter fra undersøkelsen.

Har du spørsmål om undersøkelsen eller utfylling av spørreskjemaet? Send en e-post til Beate Elvebakk bel@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger