Spørreundersøkelse om bo- og nærmiljø

Denne undersøkelsen er avsluttet og det er ikke mulig å svare lenger

Transportøkonomisk institutt (TØI) ønsker å utføre en bo- og nærmiljøundersøkelse i Setermoen. Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om ulike forhold i bo- og nærmiljøet som kan påvirke folks trivsel og helse.

Alle som fullfører denne undersøkelsen er med i trekningen av et gavekort på 5 000 kroner fra Elkjøp.

For å delta i undersøkelsen må du klikke på lenken

(http://dc.miprocloud.net/DCWebEngine/panelsurvey.aspx?qif=2764d4dd-57c2-4c22-97b1-dd5f64e8fc3f)

og skrive inn din ID-kode. ID-koden finner du i brevet vi sendte.

Om du har noen spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte Astrid H. Amundsen på e-post: aha@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger