Hva er viktig for deg når du velger reisemåte?

Samferdselsmyndighetene ønsker at du deltar i en spørreundersøkelse om reisene dine og hva du legger vekt på når du velger reisemåte.

Svarene vil bli brukt i planleggingen og prioriteringen av samferdselstiltak i Norge.

Alle som svarer er med trekningen av fem universalgavekort på 10 000 kroner og 10 universalgavekort på 5000 kroner!

START UNDERSØKELSEN HER

 

 

Det tar omtrent 10-15 minutter å svare.

På første side i undersøkelsen vil du få mer informasjon om hva deltagelse innebærer. 

Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor AS.

Kontaktperson: Askill Harkjerr Halse

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger