Du er her

  • > Prosjekt- og referansegruppe

Prosjekt- og referansegruppe

Prosjektgruppe

Tanu, Priya Uteng, Transportøkonomisk institutt
Farideh Ramjerdi, Transportøkonomisk institutt
Susanne Nordbakke, Transportøkonomisk institutt
Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt
Professor David Banister, Oxford
Professor Martin Dijst, Utrecth universitet
Prof Rein Ahas, Tartu universitet

Referansegruppe

Fra Oslo/Akershus:
Kjersti Midttun, trafikkplansjef Ruter
Helge Jensen, direktør bymiljøetaten Oslo kommune
Njål Nore, Akershus fylkeskommune
Marianne Borgen, leder samferdsel- og bymiljøkomiteen i bystyret

Fra Stavanger:
Christin Berg, planlegger Stavanger kommune
Mirjana Gvozdic, rådgiver Rogaland fylkeskommue
Tore Bjørnstad Sand, Kolumbus
Helge Solum Larsen, leder av kommunestyret for byutvikling

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger