Spørreundersøkelse om prikkbelastning av førerkort

Spørsmål om undersøkelsen rettes til TØI ved Fridulv Sagberg, (tel.: 48944425, epost: fs@toi.no) eller Hanne Beate Sundfør (tel.: 90982504, epost: hbs@toi.no).

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger