Tilskudd til kjøp av elsykkel – Oslo kommune

Ha saksnummer og e-postadressen din klar. Det er viktig at det er personen som skal bruke elsykkelen som svarer på undersøkelsen. 

KLIKK HER FOR Å STARTE UNDERSØKELSEN

I spørreskjemaet blir du bedt om å fylle ut saksnummer og e-post (kvitteringen for besvarelse sendes til Oslo kommune med kopi til egen e-postadresse). E-postadressene vil bli oppbevart atskilt fra svarene i skjemaet.

Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske registreringen av svarene i undersøkelsen foretas av MI Pro (www.mipro.net). TØI får utlevert data fra MI Pro uten tilknytning til IP-adressene til dem som svarer. Alle personopplysninger anonymiseres når prosjektet er ferdigstilt, senest 31. desember 2016.

Undersøkelsen tar 5-10 minutter.

Kontakt Aslak Fyhri (af@toi.no) eller Hanne Beate Sundfør (hbs@toi.no) dersom du har spørsmål om undersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger