Infrastrukturundersøkelse

Hei, takk for at du vil svare på spørreundersøkelsen

klikk her

og logg deg inn med passordet du fikk i brevet.

Har du spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte Kåre Skollerud, TØI: khs@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger