Infrastrukturundersøkelse

Hei, takk for at du vil svare på spørreundersøkelsen

klikk her

og logg deg inn med passordet du fikk i brevet.

Har du spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte Kåre Skollerud, TØI: khs@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger