Undersøkelse om reisevaner i Nydalen

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomfører reisevaneundersøkelse blant studenter og ansatte i Nydalen.

Det er Avantor, som utvikler og drifter størstedelen av Nydalsområdet og som din arbeidsgiver er leietaker hos, som har tatt initiativ til undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan området på en god måte kan utvikles videre med hensyn til transportressurser.

Dine svar er verdifulle for oss!

Undersøkelsen tar i underkant av 10 minutter. De som gjennomfører undersøkelsen og oppgir kontaktinformasjon, vil være med i trekningen av en iPhoneXs!

 

KlLIKK HER FOR Å KOMME TIL UNDERSØKELSEN

 

TØI gjennomfører undersøkelsen. Eventuelle spørsmål kan stilles til forsker Kåre Skollerud.

På forhånd  - tusen takk for hjelpen!

 

 

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger