Undersøkelse om elbiler og lading

Spørreundersøkelsen besvares av personer som bruker en elbil eller en bensin-/dieselbil. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet User-centric charging services for electric vehicles (SPOT-ON), som er finansiert av Norges forskningsråd.

Det vil ta 10-15 minutter å besvare undersøkelsen.

Spørsmålene dreier seg om bruk og offentlig lading av elbiler, og hva bensin-/dieselbileiere mener er utfordringene knyttet til elbil.

Alle deltagere i undersøkelsen er med i trekningen av tre gavekort på kr. 2 000,- (to tusen kroner).

 

Start undersøkelsen

 

Har du spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte Astrid H. Amundsen eller Vibeke Milch ved Transportøkonomisk institutt.

Mer informasjon om prosjektet og dine rettigheter.

Alle svar behandles konfidensielt ved Transportøkonomisk institutt, og resultater vil kun bli presentert i anonym form som statistikk. Derfor er det ikke er mulig å finne ut hva enkeltpersoner har svart eller hvem som har deltatt i spørreundersøkelsen. Forventet slutt for forskningsprosjektet er desember 2022. Alle data anonymiseres så snart som mulig og senest februar 2023. Adressene vil ikke bli brukt til andre formål.

Deltakelsene er frivillig, og man kan trekke seg når som helst uten å oppgi grunn. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger