Du er her

  • > Forsiden

Diskusjonsutkast

En viktig del av KLIMATT-prosjektet er å utarbeid og formidle et kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer.

Målet er at kunnskapsgrunnlaget skal bli et brukbart, relevant og refererbart verktøy som planleggere og andre kan bruke i sitt arbeid med å planlegge og styre byutviklingen i retninger som gir mer klimavennlige og attraktive byer.

Vi har utarbeidet et diskusjonsutkast av dette kunnskapsgrunnlaget, som nå skal diskuteres i organisasjonene til partnerne i prosjektet. Vi tar gjerne mot innspill fra andre som leser det også. Vi spenner over et bredt tema, og har gjort bevisste valg med tanke på hva som er inkludert og ikke. Vi er dermed mest interessert i innspill til de temaene vi har tatt opp, og mindre interessert i innspill til andre temaer som burde inkluderes. Vi forventer endelig ferdigstilling og publisering av kunnskapsgrunnlaget i oktober 2017.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger