Hei!

Du har mottatt en sms om å delta i en undersøkelse.

Du ble stoppet på gaten (i 2017 eller 2018) av en av våre hyggelige intervjuere i gul vest. Du ble spurt om din opplevelse av å sykle på noen konkrete gater i Oslo. Til slutt i undersøkelsen sa du ja til ja til å kontaktes på nytt.

Undersøkelsen du nå har mottatt handler om din opplevelse av ulike steder i Oslo, og om deg som syklist.

Svarfristen er 20. oktober.

Mer informasjon om forskningsprosjektet finner du her

Konktaktperson: Aslak Fyhri, af@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger