Bilköp

Tack för at du vill delta i denna forskningsstudie om bilköp.

Klicka här för att starta enkäten

Om du har frågor om enqueten, vänligen kontakta tcr@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger