Undersøkelse om bruk av bil i Bergen

I uke 11–14 gjennomfører vi en spørreundersøkelse om bilbruk og bildeling i Bergen. Hensikten er å forstå mer om effekten bildeling har på reisevanene til innbyggerne.

TØI gjennomfører spørreundersøkelsen på oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune. Invitasjon til å delta i undersøkelsen blir blant annet sendt på SMS til 20.000 folkeregistrerte innbyggere i Bergen. Videre vil registrerte bildelingsbrukere i Bergen få tilsendt egen invitasjon.

Spørsmålene handler om reisevaner, bilbruk og syn på bildeling. De inviterte får blant annet spørsmål om hvilke fremkomstmidler de bruker, tilgang til bil i husstanden og om eventuelle erfaringer med eller synspunkter på bruk av bildeling.

Alle svarene blir behandlet fortrolig av forskerne ved TØI, og undersøkelsen er helt anonym. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Du kan lese mer om undersøkelse på Bergen kommunes hjemmeside.

Løsningen vi bruker til å gjennomfører spørreundersøkelser heter quenchtec. Hver person har fått en unik lenke til undersøkelsen, som ser slik ut: https//url.quenchtec.net/ etterfulgt av et unikt passord. 

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen,  kontakt forsker Vibeke Nenseth ved TØI på e-post: vne@toi.no, Telefon: 92 04 34 07

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger